Achtergrond weergeven

Zwangerschap en Bevallen in Het MCL Leeuwarden

Als u zwanger bent is het mogelijk dat u tijdens uw zwangerschap of bevalling in het ziekenhuis wordt opgenomen. Tijdens de zwangerschap komt u regelmatig in het ziekenhuis voor zwangerschapscontroles op de polikliniek. Op deze pagina kunt u lezen over deze zwangerschapscontrole en over bevallen in het MCL. De zwangerschapscontroles vinden plaats op de polikliniek Gynaecologie en Verloskunde. Als u opgenomen wordt tijdens uw zwangerschap of bevalling, dan is dat op de verpleegafdeling Gynaecologie en Verloskunde van het MCL in Leeuwarden. De verpleegafdeling bestaat uit een unit gynaecologie, een unit kraamafdeling en de verloskamers.

Zwangerschapscontroles

De zwangerschapscontroles worden op de polikliniek uitgevoerd door de gynaecoloog, een arts-assistent of een klinisch verloskundige. Deze controle bestaat onder andere uit bloeddrukmeting, uitwendig onderzoek van uw zwangere buik, een echo en/of een registratie van de harttonen van de baby (CTG) en eventueel laboratoriumonderzoek van uw bloed en/of urine. Wanneer u in het MCL gaat bevallen krijgt u naast mondelinge informatie de brochure ‘Informatie voor zwangeren’. In deze brochure vindt u aanvullende informatie over de controles op de polikliniek en over de gang van zaken rondom de bevalling. Als u in het begin van uw zwangerschap voor het eerst een bezoek brengt aan uw arts, krijgt u de brochure 'Het bepalen van de kans op het syndroom van Down' uitgereikt. Indien u na het lezen hiervan vragen heeft of u wilt een afspraak voor een gesprek hierover, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek gynaecologie, telefoonnummer 058 - 286 3200.

Opname

Soms is tijdens de zwangerschap opname op de verpleegafdeling noodzakelijk. Bij opname ontvangt u de brochure over afdeling E. De verpleegkundige zal alle gewenste controles bij u uitvoeren. De verpleegkundigen werken in ploegendienst, hierdoor zijn er elke dag  drie verpleegkundigen die de zorg voor u op zich nemen. Elke ochtend komt de zaalarts bij u langs en zo nodig de gynaecoloog. Als u een extra gesprek met de zaalarts of gynaecoloog wilt, kunt u dit altijd aan de verpleegkundige kenbaar maken.

De bevalling

Als u niet bent opgenomen en u denkt dat de bevalling begonnen is, neemt u contact op met de verloskamers, telefoonnummer 058 - 286 1455. De verloskamers zijn dag en nacht bereikbaar. De verpleegkundige van de verloskamers zal u onder andere vragen naar uw geboortedatum en de reden waarom u bij de gynaecoloog onder controle bent. Uw bevalling wordt begeleid door een verpleegkundige en een klinisch verloskundige of arts-assistent. Soms is er ook een co-assistent aanwezig. Als de klinisch verloskundige of arts-assistent het nodig vindt, komt de dienstdoend gynaecoloog bij u langs. Er kan een reden zijn om de kinderarts naar uw kindje te laten kijken na de geboorte. Dit wordt dan met u besproken.

 

Bij een keizersnede blijft de baby tijdens de operatie zo lang mogelijk bij de moeder op de borst liggen (huid-op-huidcontact). Dit heet 'natuurlijke keizersnede' (ook wel 'gentle sectio' genoemd). Het kan zijn dat de conditie van moeder of kind dit niet toelaat, bijvoorbeeld als de baby opgenomen moet worden op de couveuse-afdeling. Hoelang u in het ziekenhuis verblijft na de geboorte, is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de reden waarom u in het ziekenhuis bevalt en hoe de bevalling is verlopen.

 

Het is mogelijk om in het MCL in een bad te bevallen. U dient hiervoor echter zelf een geschikt bad mee te nemen. Uw partner is verantwoordelijk voor zowel het vullen als hetlegen van het bad. Wanneer u in bad wil bevallen, bespreek dit dan eerst met uw verloskundige of gynaecoloog. Er zijn een paar situaties waarin een waterbevalling niet mogelijk is:

  • er is continue bewaking van de hartslag van de baby nodig. De elektroden die wij hiervoor gebruiken zijn niet geschikt voor badbevallingen.
  • als u met een medische indicatie bevalt: in dat geval moet de gynaecoloog eerst toestemming geven.

De kraamafdeling

Na de bevalling wordt u opgenomen op de kraamafdeling. De kraamafdeling bevindt zich direct naast de verloskamers. De pasgeborenen liggen overdag en ’s nachts bij hun moeder op de kamer. De verpleegkundige zal u begeleiden bij het geven van (borst)voeding en de verzorging van uzelf en de baby.Partners die willen assisteren bij de verzorging van moeder en/of baby kunnen dit aangeven bij de verpleging. Hoe lang u opgenomen blijft in het ziekenhuis is afhankelijk van het soort bevalling en de reden waarom u in het ziekenhuis bevalt.

 

Bezoektijden kraamafdeling: partners kunnen overdag altijd langskomen, behalve tussen 13.00 en 14.30 uur. Ook is er gelegenheid om 's avonds na het bezoekuur nog even langer te blijven.

 

Ander bezoek is welkom op de gewone bezoektijden van het MCL:

  • 14.30 – 16.30 uur
  • 18.30 – 20.00 uur.
  • In het weekend is er een extra bezoekuur tussen 10.00 – 12.00 uur.

Geboorte-aangifte

Binnen drie werkdagen na de geboorte moet uw kind aangegeven worden. Dit kan bij het stadskantoor van de gemeente Leeuwarden aan het Oldehoofsterkerkhof.

 

Openingstijden gemeenteloket:

  • Maandag t/m woensdag 08.30 - 17.00 uur
  • Donderdag 08.30 - 19.30 uur
  • Vrijdag 08.30 - 17.00 uur

 

Denkt u er ook aan uw kindje bij een zorgverzekeraar aan te melden?

Patiënteninformatie

Meer informatie over de gynaecologen en verloskunde en gynaecologie in het MCL vindt u op de startpagina Gynaecologie en verloskunde. Voor meer uitleg over zwangerschap en bevallen kunt u terecht op de website van de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie. Voor informatie over borstvoeding kunt u kijken op www.borstvoeding.nl de gezamenlijke site van de vier Nederlandse borstvoedingsorganisaties.

Z.E.I. social media

Facebook Twitter Instagram